Arafat beskyldte også israelske soldater og bosettere for å fortsette aggresjonen mot det palestinske folket. Arafat kom med uttalelsene i Gaza sent lørdag kveld. Israel og palestinerne aksepterte en foreløpig timeplan for gjenopptakelse av fredsforhandlingene torsdag. Timeplanen stipulerer en uke med total ro, som skal etterfølges av en seks uker lang avkjølingsperiode. Deretter følger flere måneder med tillitsbyggende tiltak fra begge sider. Det langsiktige målet er å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Powell har antydet at det er opp til Israels statsminister Ariel Sharon å bestemme når den fredelige uken har begynt.