«The black marble», eller «den svarte klinkekulen» på norsk, kaller forskere ved NASA de nye bildene som ble publisert den 5. desember på NASAs nettsted. Dette er helt unike bilder tatt av jorden på nattestid ved hjelp av satelitten «NASA-NOAA Suomi National Polar-orbiting Partnership». Bildene ble deretter sendt ned til en basestasjon i Norge.

Satelitten som ble sendt opp i fjor, har en helt ny bildesensor som gjør at forskerene kan studere jordkloden vår nattestid.

«Visible Infrared Imaging Radiometer Suite» (VIIRS) kalles sensoren som kan se det nattlige lyset fra jordens atmosfære og båter på havene.