**THOMAS HEINE

Amman**

— Det har vært en hard uke, uttalte øverste talsmann for de amerikanske styrkene i Irak, generalmajor William Caldwell etter forrige ukes mange blodige aksjoner. Antall selvmordsaksjoner og bilbomber bare øker og øker. Generalmajoren ga ikke noe tall. Men ettersom en gjennomsnittsuke i Irak byr på ca. 20 bilbomber, må det være høyt. Det mest skremmende er at selvmordsbomberne bare utgjør en del av den økte volden i landet.

Et av de siste ukers mest illevarslende hendelser har vært dyngene av lik som blir funnet i Bagdad og andre byer. Nesten alltid menn. Nesten alltid bakbundet. Nesten alltid skutt gjennom hodet. Nesten alltid med spor av ekstrem tortur. Kropper lemlestet med elektrisk bor, sår forårsaket av syre, utstukne øyne og brekte lemmer.

100 drepte om dagen

Ifølge en nylig rapport fra FNs menneskerettighetskontor i Irak ble minst 6.600 sivile irakere drept i løpet av juli og august. Dette tilsvarer mer enn 100 om dagen. Både selvmordsbombere og likdynger er blitt så dagligdagse at de knapt nok registreres i den vestlige nyhetsrapporteringen.

Ofrene er ikke alltid «logiske», og gjerningsmennene blir nesten aldri avslørt. Likevel fremtrer et tydelig mønster i volden: Selvmordsbomberne er overveiende sunni-arabere og deres ofre overveiende shia-arabere. De bakbundne og torturerte likene er hovedsakelig sunni-arabere. Gjerningsmennene antas å være shia-arabiske militser og «dødspatruljer».

Begge deler er ingredienser i hva Joost Hiltermann, sjefen for International Crisis Groups Midtøsten-kontor, kaller Iraks «skjulte» borgerkrig. Sunniarabiske grupper forsøker å forkle terrorangrep på shia-arabere som kamp mot en fremmed okkupasjonsmakt. Shia-arabiske militser forsøker på sin side å fremstille hevnaksjoner mot mer eller mindre tilfeldige sunni-arabere som kamp mot terror.

— Konflikten er i ferd med å endres fra opprør mot oss til en kamp om politisk og økonomisk makt mellom irakerne, påpekte øverstkommanderende for de amerikanske styrkene i Irak, general George Casey i sist uke. Dermed bekrefter han hva mange irakiske og utenlandske kommentatorer lenge har sagt; det største problemet i Irak er ikke lenger opprørernes og terroristenes angrep på amerikanske og irakiske styrker. Hovedproblemet er konflikten mellom shia- og sunni-arabere.

På flukt fra landsmenn

Motsetningene gir seg ikke bare utslag i drap og terroraksjoner. Det er også en stigende tendens at tidligere blandede områder renses når sunni-arabere forlater shia-arabisk dominerte regioner.og vise versa. Ifølge irakske myndigheter har 240.000 irakere registrert seg som interne flyktninger de siste syv månedene. I tillegg kommer hundretusener som bare har flyttet uten å registrere seg. Og millioner som i løpet av de siste tre og et halvt årene har forlatt Irak. Disse har primært dradd til Jordan, Syria og andre arabiske land.

Mens det før i tiden - i hvert fall på overflaten - var uten betydning hvilken sekt man tilhørte, er det i dag risikabelt å oppholde seg på fremmed territorium. Mange irakere skaffer seg derfor id-kort med flere forskjellige etternavn. Samtidig innøver de seg både shia- og sunni-ritualer i tilfelle man blir stanset ved en improvisert veisperring.

Et symbolsk tegn på splittelsen viste seg i forkant av fastemåneden ramadan. Sunnier og shiaer kunne ikke enes om når fasten skulle innledes. Shiaene begynte derfor to dager etter sunniene.

Det haster med løsninger

Noen kommentatorer kaller det allerede en borgerkrig. Andre mener at motsetningene ikke har nådd et slikt nivå. Men det er bred enighet om at det haster med løsninger.

— Regjeringen er nødt til å gjøre fremskritt i kampen mot den sekteriske volden, sa USAs ambassadør i Bagdad, Zalmay Khalilzad, til tv-stasjonen CNN sist søndag.

Han kom også inn på statsminister Nouri al-Malikis forsoningsplan og utsiktene til at 2007 skal bli mindre voldelig enn 2006. Men en rekke fremtredende amerikanske militære har uttrykt tvil om den 55-årige moderate shia-islamistiske statsministeren er rett person på rett plass. En tvil som deles av mange irakere.

— Jeg trodde han ville være sterkere, konstaterte den kurdiske parlamentarikeren Mahmoud Othman om Maliki i et intervju med New York Times og fortsatte;

— Han har sagt gode ting, men i praksis har der ikke vært noen forandring. Sikkerhetssituasjonen blir verre, og volden øker. Han har ikke gjort noe med militsene. Samtidig står forsoningsprosessen i stampe. Det ser ikke godt ut for regjeringen, mente Othman.

Nouri al-Maliki har flere ganger erklært at han vil militsen til livs. Problemet er at de to sterkeste militsene hører under partier som inngår i regjeringen og i den shia-islamistiske Forent Irakisk Alliance, som Maliki representerer. Den ene er Mehdis Hær under ledelse av den unge mullah Muqtada al-Sadr. Den andre er Badr-Brigaderne som ble grunnlagt av SCIRI eller det Øverste Råd for den Islamske Revolution i Irak. I tillegg kommer diverse frilans shia-militser som har sitt utspring i Mehdis Hær. Problemet er bare at de ikke synes å lytte til Muqtada al-Sadr.

Enkelte lyspunkter

Men ikke alt er dystert i Irak.

Den mest ekstreme av de sunniarabiske terrorgruppene, Al Qaida i Irak, er kommet under økt press etter lederen Abu Musab al-Zarqawis død. Terrorgruppen fremstår betydelig mindre effektiv enn tidligere. Flere andre toppfigurer i gruppen er blitt drept eller arrestert. Og den irakiske regjeringen påstår at den er i hælene på gruppens nye leder, Abu Hamza al-Muhajer. Et antall sunniarabiske stammer i Anbar-provinsen, som tidligere ble betraktet som Al Qaidas viktigste område, har erklært krig mot Al Qaida i Irak. Og på den politiske fronten oppnådde de sunniarabiske, shia-arabiske og kurdiske gruppene i parlamentet nylig et kompromiss. Et kompromiss som utsetter dannelsen av en stor, shiamuslimsk region i det sørlige Irak til 2008 eller senere. Dermed avverget man også en politisk krise som lett kunne ha vært dødsstøtet for landets samlingsregjering.

Nye kriser truer

Men nye kriser truer hele tiden. Senest etter at en livvakt for den mest fremtredende sunniarabiske parlamentarikeren, Adnan al-Dulaimi, ble arrestert av amerikanske styrker forrige fredag. Livvakten ble anklaget for å være leder av en Al Qaida-celle som planla et større terrorattentat i Bagdads såkalte Grønne Zone. Den amerikanske militærkommandoen har forsikret at Dulaimi ikke selv er under mistanke, men episoden ga Sadr-tilhengerne anledning til å gå til motangrep.

— Alle våre sunni-brødre har terrorgrupper. Det er ødeleggende for forsoningsprosessen, erklærte en av Muqtada al- Sadrs folk i parlamentet, Nasser al-Saadi.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

.

FALEH KHEIBER