JES RANDRUP NIELSEN

Med Deng Xiaoping i spissen var Bo Yibo med i gruppen som formet og moderniserte Kina etter Maos tid.

«Bo var et fortreffelig kommunistpartimedlem, en stor kommunistisk kriger, en stor proletarisk revolusjonær og en fremtredende leder av partiets økonomiske arbeid,» skrev telegrambyrået Xinhua.

Siste revolusjonshelt

Bo Yibos død markerer den endelige slutten på en æra i kinesisk historie, som fra 1920-årene og frem til tidlig 1990-tall var dominert av generasjonen av kommunistiske revolusjonære.

Bo ble født i den nordlige Shanxi-provinsen i 1908 og som 17-åring ble han medlem av Kommunistpartiet. Han la grunnen for sin karriere i Kommunistpartiet i 1930— og 40-årene da han kjempet som geriljakriger mot den japanske okkupasjonsstyrken og senere mot Kuomintang.

Etter opprettelsen av Folkerepublikken i 1949 ivaretok Bo en rekke økonomiske topposter, men avslørte seg som motstander av Maos katastrofale økonomiske politikk. Under Kulturrevolusjonen fra 1966 til 1976 ble han, som Deng Xiaoping og en rekke andre likesinnede, rensket ut, fengslet og ydmyket mens hans familie led under politisk press.

Tilbake ved makten

Etter Maos død i 1976 ble Bo rehabilitert og inntok igjen en økonomisk nøkkelrolle - denne gang i Deng Xiaopings økonomiske liberaliseringsprosjekt som startet i desember 1978. Som medlem av en gruppe partiveteraner, populært kjent som de «Åtte udødelige» - en referanse til åtte figurer i kinesisk mytologi - fikk Bo Yibo enorm betydning for Kinas politiske og økonomiske utvikling på 1980-tallet.

Men partiveteranene var også en politisk reaksjonær gruppe, og det var de som tok den endelige avgjørelsen om å avsette reformatoren Hu Yaobang som partiets generalsekretær i 1987, og som to år senere i 1989 besluttet å sette inn hæren mot demonstrantene på Tiananmen-plassen (Den himmelske freds plass) - en beslutning Bo senere forsvarte offentlig.

Gruppen innsatte deretter Jiang Zemin som formell leder, men Deng Xiaoping, Bo Yibo og veteraner som Chen Yun og Yang Shangkun opererte stadig i kulissene i de tidlige 1990-årene. Jiang Zemin regjerte til 2002, da han overlot makten til nåværende president, Hu Jintao.

Sønnen er handelsminister

Som mange av sine jevnaldrende partimedlemmer sørget Bo Yibo for en lovende fremtid for sin familie. Bo Yibo etterfølges i Kinas Kommunistparti av sin sønn, den nåværende handelsminister Bo Xilai. Som en snartenkt, engelskspråklig og polert partiprins regnes Bo Xilai av mange som en kommende kandidat til å bli politbyråmedlem når den viktige 17. partikongressen avholdes til høsten.

CHINA DAILY