Mandag kveld var den første virkelige prøvesteinen, en debatt basert på en «direkte» kommunikasjon mellom «folk flest» og de demokratiske presidentkandidatene.

Kall det gjerne en temperamentsfull oppkjøring foran nominasjonsvalgkampen som starter i begynnelsen av september. Men de første konklusjoner viser at her var det først og fremst «nye spørsmål med gamle svar».

DET VAR ET SAMARBEID mellom fjernsynskanalen CNN, som for ca. 20 år siden forandret fjernsynshverdagen for folk flest på nyhetssiden, og nettstedet Your Tube, som sto for nyskapningen.

Av ca. 3000 forhåndsinnesendte videospørsmålene som viste alt fra familielykke i sofakroken til en forkledd snømann, opptatt av den globale oppvarmingen, var det 39 spørsmål som slapp igjennom utvelgelsesprosessen som CNN-redaksjonen sto for.

Hva man skal legge i dette, er det vanskelig å si noe om. Ut over at det er et spennende eksperiment som nok kan gi føringer både for den videre valgkampen i USA, men som vi kanskje også kan se forvarsler om hva som vil være et ikke uvesentlig innslag i vår egen stortingsvalgkamp i 2009.

KOMMENTATORENE I toneangivende medier i USA skrev torsdag at det ikke var snakk om noe gjennombrudd for en ny form for valgkamp, men at det var et spennende eksperiment. Ikke minst fordi det kom frem nye spørsmål som ikke var dagligdags i en presidentdebatt.

Men samtidig syntes det som om kandidatene hadde en egen evne til å distansere seg fra det konkrete innhold i spørsmålene og i stedet ble sittende fast i den gamle måten å kommunisere med spørsmålsstillerne på. Dermed kan man si at det gjorde ikke noe inntrykk på den lakserødkledde Hillary Clinton og Barack Obama i mørk dress at den skulle svare på spørsmål fra en familie i sofakroken der barna var fra den krigsherjede Darfur-provinsen.

Og det gjorde lite inntrykk hos presidentkandidatene at en ung mann spilte gitar og stilte spørsmål om hva de ville gjøre med skatten og at en ung dame stilte spørsmålet sitt via speilet på badet.

Oppfinnsomheten var altså større hos spørsmålsstillerne enn hos dem som har tatt mål av seg til å bli den neste presidenten i USA. Nettopp fordi at de som skulle svare meget raskt henfalt til det som karakteriseres som «gamle svar på nye spørsmål».

PÅ DEN ANNEN SIDE — og det er kanskje like viktig: Fjernsynsdebatten viste den økende kløften mellom Hillary Clinton og Barack Obama - de to som leder an i meningsmålingene om hvem som skal bli demokratenes presidentkandidat. Uten at tredjemann på den rankinglisten, John Edwards, fikk noe gjennombrudd.

Og det er spennende så lenge meningsmålingene fortsatt sier at demokratenes endelige utvalgte, vil bli en hvit mann i femtiårene.