I løpet av de første to ukene ved makten har president Barack Obama gjennomført dramatiske politiske kursendringer. Men han har også brakt en ny og mer avslappet stil til Det hvite hus og USAs hovedstad.

På rekordtid har det lykkes å gjennomføre lover som George W. Bush nedla veto mot. Og selv om stilendringene blekner i det perspektivet, har de på kort tid fortalt amerikanerne noe om hva slags mann som er blitt deres nye leder. Han er avslappet og selvsikker, men bryr seg ikke mye om pomp og prakt.

Første dagen måtte han lytte til militærmarsjen «Hail to the Chief» hver eneste gang han trådte inn i et rom. Nå er den pompøse musikken bannlyst. I stedet er det en enslig pianist som underholder besøkende med mer avslappende toner før og etter presidentens taler.

Denne uken vandret presidenten inn i østfløyen i Det hvite hus og hilste alle med: «Hvordan har dere det. Det er hyggelig å se dere alle sammen».

Uten jakke

Den første endringen ble registrert allerede dagen etter innsettelsen. Nysgjerri-ge journalister kunne konstatere at Barack Obama satt bak sitt store skrivebord i nystrøket hvit skjorte. Slipset var knyttet korrekt, men det var ingen jakke.

I Bush' sin tid var slik mangelfull påkledning utenkelig.

Og mens Bush foretrakk å kalle medarbeidere til seg hvis han trengte å lytte til dem eller skjelle dem ut, synes Obama å foretrekke en tur rundt i den trange bygningen. F.eks. tok han en tur ned i pressefløyen for ved selvsyn å konstatere at arbeidsforholdene er så trange at et norsk arbeidstilsyn ville kreve øyeblikkelig stengning.

Beina på bordet

Pressesekretær Robert Gibbs har leende fortalt at han ble overrasket da han plutselig fikk besøk på kontoret. Han satt med beina på skrivebordet og holdt på å velte da han i all hast prøvde å komme på beina foran sin sjef.

Gibbs har forklart den mer avslappede stilen som utslag av noe ganske praktisk. Etter å ha vokst opp på Hawaii og bodd mange år i Chicago hater Obama kulde. Derfor har han skrudd opp termostaten så det er glohett i hele bygningen.

Endringen er imidlertid noe mer enn en avslappet påkledning i helgen da presidenten selv stiller i genser og åpen skjorte. Den har også politiske elementer.

Siden maktskiftet har USAs president bare en eneste gang brukt formuleringen «krigen mot terror». Obama foretrekker å snakke om den vedvarende kampen mot ekstremister eller om den energiske jakten på alle som truer USA.

Sikkerhetseksperter ser presidentens nye formuleringer som et bevis på at regjeringen vil forsøke å sette fortsatt kamp mot terrorister i et nytt lys og markere et brudd med forgjengeren.

E-postadressen

Det hører også med til stilendringene at Barack Obama fikk oppfylt sitt ønske om å beholde sin høyt elskede BlackBerry, så han kan motta e-post fra en snever krets av venner og rådgivere.

Det dreier seg om en ytterst avansert versjon av det lille høyteknologiske instrumentet med masse innbygde koder og sikkerhetssystemer.

Det er første gang en president og øverstkommanderende bruker BlackBer-ry på jobben. Dermed er den også blitt et nytt statussymbol. Ikke for presidenten, men for den snevre kretsen som har fått hans e-postadresse.

Det hvite hus vil ikke opplyse hvor mange det er, men det er få. Gamle ven-ner fra Chicago og de aller nærmeste rådgivere. Kanskje også et par ministere, men ikke alle. Visepresident Joseph Bi-den har adressen og sin egen BlackBer-ry.

Det hvite hus har raskt måttet innstille seg på en ny arbeidsrytme. Obama møter på kontoret kl. 9. To timer senere enn forgjengeren som etterlevde prinsippet om tidlig i seng og tidlig opp til det ekst-reme.

Før kontortid har Obama trimmet, spist frokost, lest aviser og sendt døtrene Ma-lia og Sasha til skolen. David Axelrod, som ledet valgkampen og nå er rådgiver, forklarer at presidenten nyter å bo over forretningen. Det tar bare 30 sekunder å gå fra leiligheten i annen etasje til Det ovale kontor.

Mindre hastverk

På ett punkt synes Obama å ha mindre hastverk enn forgjengeren. George W. Bush var knapt flyttet inn i presidentbo-ligen, før han satte fru Laura til å nyinn-rede Det ovale kontor. Obama har ikke skiftet annet enn noen få private bilder, og synes ikke å ha planer om nytt teppe eller nye farger på veggene.

Den neste endringen kan komme når løftet til døtrene om en hund oppfylles. Noe tyder imidlertid på at Obama på det punktet vil følge forgjengerens stil. Spot og Barney holdt ofte president nr. 43 med selskap ved skrivebordet.

President nr. 44 kan også trenge selskap. I motsetning til forgjengeren kommer han ofte tilbake til kontoret etter å ha spist kvelds med familien. Det er sett lys etter kl. 22. Det skjedde aldri un-der Bush, som på det tidspunktet for lengst hadde gått til sengs.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

NY STIL: Nyvalgte president Obama møtte pressen i Det ovale kontor, avslappet i en dyp lenestol.
LARRY DOWNING
FAMILIEN betyr mye for den nye presidenten. På skrivebordet har Obama familiebilder.
LARRY DOWNING