Hovedinnholdet i fjernsynstalen til USAs president natt til fredag (norsk tid) var ikke overraskende. En, i denne omgang, beskjeden tilbaketrekking fra Irak.

Overraskende var heller ikke den negative reaksjonen hos Demokratene. De ønsket, og ønsker fortsatt en tydeligere og raskere nedtrapping av de amerikanske styrkene.

DET ER HER Demokratene blir utfordret. For Bush lover at flere av de knappe 30.000 soldatene som skal komme hjem til neste sommer, kan bli trukket tilbake. Forutsatt at det «fortsetter å gå bedre» i Irak.

Men forutsetningen for at det skal gå bedre, er at et høyt styrkenivå blir opprettholdt.

Demokrat-flertallets valg, om de skal stå på det opprinnelige kravet om raskere tilbaketrekning, er å begrense bevilgningene til styrkene. Dette er den høyverdige moralske plattform. Men samtidig er det få av Demokratenes Kongressmedlemmer som vil bli husket for at de har gjort soldatenes jobb vanskeligere. At den er vanskelig nok, skal det ikke store fantasien til, for å tenke seg.

DET VAR IKKE akkurat noe glansbilde øverstkommanderende for USA-styrkene i Irak, David H. Petraeus tegnet av utviklingen i Irak da han møtte i Kongressen sammen med USAs Irak-ambassadør Ryan C. Crocker. Begge konsentrerte seg om de små fremskritt som kan være grunnlaget for «Den nye veien fremover»” som presidenten slo om seg med i fjernsynstalen.

Men Petraeus er blitt offer for den nye tid i amerikansk politikk der man ikke er ukjent med å filleriste både generaler og gentlemen som ikke gjør det godt. Den nye taktikken, demonstrert av senator Dick Durbin (D) er å slå hardt til mot også de som har suksess. Og alle forhold tatt i betraktning kan Petraeus vise til en viss suksess. Men ifølge Durbin manipulerer Petraeus statistikken når han snakker om nedgang i voldsbruken.

TENKETANKEN Brookings Institution, som ikke kan anklages for å løpe ærendet verken til Det hvite hus eller Pentagon, gir rett til dem som hevder at voldsbruken er gått ned. Men ikke så mye som Pentagon og Petraeus hevder.

Fra august 2006 til august 2007 er angrep mot sivile irakere og koalisjonsstyrkene gått ned med 25 prosent, men det er fortsatt 120 angrep hver måned. Brookings har hentet sine tall fra FN, Pentagon og andre kilder, og de viser at 2800 sivile irakere ble drept i juli i år, mot 3500 i november i fjor, altså før opptrappingen begynte. Men samtidig sier Brookings at voldstallene for 2007 til nå, er høyere enn for 2004, 2005 og tidlig 2006.

Det mest håndfaste er at presidenten har foreslått nærmest umiddelbar tilbaketrekking av 5700 mann. Og det er der debatten starter i Kongressen mandag.