Ryktene går om at nordkoreanerne gjør seg klar til en ny prøvesprengning. Det skal være avdekket aktivitet som tyder på det.

Det var rykter som startet nesten før støvet hadde lagt seg etter den første prøvesprengningen. Og det fortsatt var tvil om det var en virkelig atombombe som ble sprengt 9. oktober.

DEN TVILEN ER fortsatt til stede, selv om USA nå sier landet har bevis for at en atombombe ble sprengt.

Det som er sikkert er at det ble detonert et lite atomladd sprenglegeme.

Men i Japan er det detonert en tankebombe der resultatet kan bli en meget ustabil region i Øst-Asia om ikke sekspartsforhandlingene mellom Russland, Kina, Japan, USA og de to Korea-statene fører frem.

Nord-Korea har antydet, etter det enstemmige vedtaket av Sikkerhetsrådets fordømmende resolusjon, at landet igjen ikke er fremmed for å sette seg til forhandlingsbordet. USA har gjort det klart at det ikke er på tale med direkte forhandlinger mellom USA og Nord-Korea, slik Nord-Korea har presset på for det siste året.

I MELLOMTIDEN er det Shiochi Nakawaga, leder for regjeringspartiet LDPs politiske strategitenkning foretar en «prøvesprengning» som kan føre til atskillige rystelser. Både innen— og utenrikspolitisk.

Nakawaga ser seg om etter tiltak som kan redusere muligheten for at Japan blir angrepet med atomvåpen.

På riksdekkende fjernsyn uttalte han før helgen at en løsning kan være at Japan skaffer seg sine egne atomvåpen.

Foreløpig er rystelsene moderate og er blitt oppfattet som høyttenkning.

Men en del av virkeligheten er at spørsmålet har vært diskutert i flere omganger etter tusenårsskiftet - og det ble i 1995 av militære ledere, utarbeidet et hemmelig notat der atommuligheten ble inngående drøftet. Derfor skal man ikke utelukke at Japan, som har sluttet seg til ikkespredningsavtalen, viderefører diskusjonen etter det som nå har skjedd i Nord-Korea.

JAPAN, DET ENESTE LANDET som har erfart atomkrigens gru, har vært grunnleggende tilbakeholden i spørsmålet om anskaffelse av atomvåpen.

Det ligger ikke noe forbud i grunnloven mot at landet kan skaffe seg slike våpen, men det har vært bred politisk enighet om en politikk som sier at landet ikke skal eie, ikke produsere eller ikke tillate stasjonert atomvåpen.

Denne politikken er blitt bekreftet i de diskusjoner som har vært om spørsmålet det siste tiåret.

Og selv om Nakagawa sier at han ikke vil endre denne politikken i dag, så sier han at det må være tillatt å diskutere den.

Det er allerede gjort beregninger som viser at Japan - om landet skulle bestemme seg for å forlate gjeldende politikk, med sine tekniske kapasiteter meget raskt vil skaffe seg flere atomvåpen enn Kina og Frankrike.