Forslaget som er godkjent av regjeringen, inkluderer økt videoovervåking og tilgang for politiet til opplysninger om mistenktes bruk av internett og mobiltelefon. I tillegg skal fengselsstraffene økes for personer som er dømt for terrorisme.

Nasjonalforsamlingen skal stemme over forslaget neste neste måned.

Chirac sier at forslaget vil gi Frankrike nye verktøy til å bekjempe terrorisme.

– Vi må fortsette å tilpasse systemet vår til trusselen som stadig er i endring. Vi må alltid ligge i forkant, sa Chirac.

Det er innenriksminister Nicolas Sarkozy som har utarbeidet forslaget. Han har vært talsmann for økt videoovervåking etter terrorbombene i London, hvor bilder fra overvåkingskameraer bidro til å identifisere de antatte gjerningsmennene.

Forslaget skal debatteres i nasjonalforsamlingen 22. november, og målet er at reglene skal innføres ved årsskiftet.