I et dokument som legges fram i dag, trekker den anglikanske kirke opp nye retningslinjer som er i tråd med den britiske likestillingsloven.

Dokumentet, som har tittelen «Valget av biskoper — Likestillingsloven fra 2010», slår fast at seksualitet ikke skal være en faktor i valg av biskoper.

— En persons seksuelle legning er i seg selv irrelevant, heter det i dokumentet.

Den anglikanske kirke åpner likevel for å blokkere kandidater til bispestillinger dersom utnevnelsen «vil forårsake splittelse og uenighet i det aktuelle bispedømmet».

De nye retningslinjene skal legges fram for kirkemøtet i den anglikanske kirke i juli.

Den anglikanske kirke brøt med paven i 1534 og har i dag rundt 77 millioner medlemmer verden over og en dominerende rolle i Storbritannia.