USA skylder FN nærmere 2 milliarder dollar, og i fjor høst ble det inngått et kompromiss hvor USA går med på å betale deler av dette.

USA mistet overraskende sin plass i menneskerettskommisjonen i april. Det førte til sterke reaksjoner i Kongressen, og flere politikere truet med å ødelegge kompromisset med FN.

Onsdag godkjente representantene likevel den første utbetalingen til FN på 582 millioner dollar, over 5,3 milliarder kroner.

Kongressen gjorde det imidlertid klart at den ville holde tilbake den tredje og siste innbetalingen på 244 millioner dollar hvis ikke USA får sin plass i FNs menneskerettskommisjon tilbake.

NTB-REUTERS