*Nobelkomiteens oppgave er å dele ut Nobels fredspris. Komiteens medlemmer velges av Stortinget i henhold til Nobels testamente. Medlemmene velges for seks år med mulighet for gjenvalg. Halve komiteen er på valg hvert tredje år.

*Nobelkomitéens medlemmer er:

— Ole Danbolt Mjøs (1939), professor dr.med. Rektor ved Universitetet i Tromsø 1989-95. Komiteens leder fra 2003.

— Berge Ragnar Furre (1937), historiker, teologiprofessor, Universitetet i Oslo. Stortingsrepresentant for SV 1973-77. Komiteens nestleder fra 2003.

— Sissel Marie Rønbeck (1950), ass. dir. ved Riksantikvaren. Stortingsrepresentant Ap 1977-1993. Forbruker- og administrasjonsminister 1979-1981. Miljøvernminister 1986-1989. Samferdselsminister 1996-1997. Komitémedlem fra 1994.

— Inger-Marie Ytterhorn (1941), politisk hovedrådgiver i Frps stortingsgruppe. Stortingsrepresentant 1989-1993. Medlem av komiteen fra 2000.

— Kaci Kullmann Five (1951), selvstendig næringsdrivende. Stortingsrepresentant Høyre 1981-97. Handels- og skipsfartsminister 1989-90. Medlem av komiteen fra 2003.

  • Fra 1990 har komiteens sekretær vært Geir Lundestad (1945), historiker og direktør for Nobelinstituttet. (NTB)