• Det er ikke mer fare forbundet med skipsfarten enn det er å bevege seg i trafikken i storbyene, sier direktør Arild Wegener i Norges Rederiforbund.

Med denne spissformuleringen forsøker sjefen for beredskapssekretariatet i Rederiforbundet å dempe all mulig uro og angst som sjøfolk, pårørende og andre måtte slite med på grunn av terrortrusselen mot Norge.

Arild Wegener legger ikke skjul på at han godt kan styre sin begeistring for den oppmerksomhet norsk shipping er blitt til del etter bannbullen fra al Qaida.

— Jeg kjøper ikke uten videre påstanden om at norske skip som seiler i og omkring Midtøsten er spesielt utsatt. Slik jeg ser det er det ingenting som tyder på at norske skip er noe mål for eventuelle terroraksjoner, sier Wegener til Bergens Tidende.

Strengere regelverk

Han nevner likevel at forbundet har sendt ut en generell melding om å være ekstra på vakt og vise større årvåkenhet enn tidligere. Det gjelder særlig når skipene ligger ved land. Da skal man være ekstra varsom med hvem som får slippe om bord.

— Dette er egentlig rene selvfølgeligheter, og har ingenting med krisetiltak å gjøre, understreker han.

Dessuten er det vedtatt et nytt og strengere internasjonalt regelverk for sikkerheten om bord som skal tre i kraft senest 1. juli neste år. Slik Wegener ser det er det ingen grunn til å skyve dette foran seg. Rederiene kan like godt gjennomføre de nye bestemmelsene jo før jo heller. De innebærer at ethvert skip skal ha en sikkerhetsansvarlig om bord, og det samme gjelder for rederiene i land.

Odfjell stor i Gulfen

Flere Bergens- og Vestlandsrederier har stor fraktfart i de utsatte områdene, ikke minst når det gjelder frakt av olje og kjemikalier. Et av dem er rederiet Odfjell som er verdens største rederi når det gjelder kjemikalietankere.

— Vår flåte er på over 90 skip, og vi har jevnlig skip i området. Jeg vil i hvert fall si at vi har skip i Gulfen hver uke. Mange av skipene har norske offiserer om bord. I tillegg har vi kontorer i flere arabiske land. Det dreier seg om små markedsføringsenheter med et par-tre personer i hvert land, sier informasjonsansvarlig Espen Bjelland.

Han opplyser at Odfjell allerede for flere måneder siden innførte tiltak for sine skip og ansatte i Midtøsten, men vil ikke konkretisere dette nærmere.

- Har slått til før mot skip

Forsker Tore Bjørgo ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er en av Norges fremste eksperter på internasjonal terrorvirksomhet. Han sier i en kommentar til Bergens Tidende at rederiene absolutt har grunn til å være på vakt etter at al Qaida kom med sin terroroppfordring onsdag.

— For det første vet vi at terrororganisasjonen har slått til mot vestlige tankskip tidligere. Det skjedde senest i fjor høst mot et fransk tankskip utenfor Jemen.

I budskapet fra al Qaida går det også klart frem at organisasjonen oppfordrer til å fordrive kristne inntrengere som utnytter naturressursene. I så måte er det lett å tenke på oljeressursene. Og Norge er en stor aktør innen transport av nettopp olje. Men når det er sagt, heller jeg likevel til den oppfatningen at terroraksjoner først og fremst er myntet på landbaserte mål.

— Er du overrasket over at Norge er blinket ut som offer for terror?

— Ja, jeg vil si det, og det samme er kolleger internasjonalt som jeg har hatt nær kontakt med siste døgnet via e-post, sier Bjørgo.

SKJEDD FØR: NUPI-forsker Tore Bjørgo viser til at al Qaida har slått til mot vestlige tankskip tidligere. Det skjedde senest i fjor høst mot et fransk tankskip utenfor Jemen.
Arkivfoto: Reuters