Den genetiske informasjonen til en art kan brukes til fremdyrking av ønskede trekk gjennom avl. Det er ingen vesensforskjell på dette og tradisjonell avl. Det nye er at informasjonsgrunnlaget er radikalt mye større og detaljert. Dette overflødiggjør genmodifiserte organismer i naturen.

— Genomet til en plante eller et dyr kan brukes som avlskart, sier biolog Robert Goodman ved Universitetet i Wisconsin-Madison til årsmøtet i den amerikanske foreningen for vitenskapens fremme (AAAS).

Avl basert på detaljert geninformasjon vil på sikt erstatte genmodifisering, mener han ifølge UniScience.En rekke miljøvernorganisasjoner er bekymret for hva genmodifiserte organismer i naturen kan gjøre med økosystemet.

Et genom er det samlede settet av genetiske instruksjoner, eller arveegenskapene, som finnes i en organisme.(Origo)