Russisk politi har pågrepet om lag 20 demonstranter som protesterte utenfor rettsbygningen der den tidligere oljemilliardæren Mikhail Khodorkovskij fikk sin andre dom for økonomisk kriminalitet.

Demonstrantene hadde møtt fram for å høre dommen mot Khodorkovskij og hans samarbeidspartner Platon Lebedev.

Men mens dommeren fastslo at begge de tiltalte er kjent skyldige i store underslag i Khodorkovskijs tidligere oljeselskap Yukos, kom politiet og pågrep flere av dem som sto utenfor. Grunnen var at de nektet å fjerne plakater, ifølge nyhetsbyrået Interfax. Demonstrantene skal blant annet ha ropt: «Ned med politistaten!».

Vil anke

Khodorkovskij ble av en domstol i Moskva funnet skyldig i å ha stjålet 218 millioner tonn olje, men dommen blir ifølge forsvarerne anket.

Også Platon Lebedev, som står tiltalt sammen med Khodorkovskij, ble kjent skyldig i å ha underslått olje, ifølge det russiske nyhetsbyrået ITAR-TASS. Forrige gang Khodorkovskij og Lebedev ble dømt, var i 2005.

Kun et fåtall journalister fikk adgang til rettslokalene, og også de ble bedt om å gå da dommeren skulle lese opp resten av dommen. Den og straffeutmålingen var ventet offentliggjort senere.

Khodorkovskijs forsvarer uttalte nokså umiddelbart at dommen vil bli anket, noe han på forhånd også hadde gjort klart. Forsvarerne har sagt at de også vil bringe saken inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Skatt av tyvegods?

Både Khodorkovskij og Lebedev er tidligere dømt til henholdsvis åtte og ni års fengsel for økonomisk kriminalitet, spesielt for skatteunndragelse i oljeselskapet Yukos. Khodorkovskij eide Yukos, men selskapet ble oppløst av myndighetene etter at Khodorkovskij ble arrestert og fengslet.

Tyveriet av olje skal ha skjedd i perioden 1998-2003, anklager som av forsvarsadvokatene blir omtalt som absurde. Blant annet har de reist spørsmål om hvordan Khodorkovskij kan ha stjålet store mengder olje som han i forrige rettssak ble dømt for ikke å ha betalt skatt av.

Et stort antall journalister og tilhengere av Khodorkovskij hadde møtt opp ved rettslokalet tidlig mandag morgen. Det oppsto kaos da journalister og observatører skulle gå inn i rettssalen.

Til 2017?

Mandag fikk han og samarbeidspartneren Lebedev kunngjort en ny dom som følge av at det er reist en ny tiltale mot dem. Khodorkovskij risikerer nå å bli sittende fengslet til 2017 i stedet for å bli løslatt neste år.

Aktoratet reduserte mot slutten av rettssaken omfanget av oljen som Khodorkovskij anklages for å ha stjålet fra 350 til 218 millioner tonn. Samtidig reduserte aktoratet straffekravet fra 15 til 6 års fengsel.

Khodorkovskijs støttespillere mener rettsprosessen er politisk motivert. Khodorkovskij brukte deler av sin oljeformue til å utfordre daværende president, nå statsminister Vladimir Putin, ved å finansiere opposisjonspartier.

Men russiske myndigheter hevder at han er en korrupt forretningsmann som ble styrtrik ved å bryte loven.

Putin sammenlignet for få uker siden Khodorkovskij med den amerikanske svindleren Bernard Madoff, som er dømt til 150 års fengsel.

— Tyven må forbli i fengsel, sa Putin på russisk TV.

President Medvedev uttalte seg i helgen på en måte som blir sett på som en mild, men klar avvisning av Putin. Verken han selv «eller noen annen tjenestemann» kunne kommentere saken før dom var falt, sa Medvedev.

Medvedev-rådgiver

En av president Dmitrij Medvedevs rådgivere, Igor Jurgens, uttalte imidlertid før rettssaken at Khodorkovskij ikke bør dømmes enda en gang. En frikjennelse vil både være rettferdig og bidra til et bedre investeringsklima i Russland, fremholder han.

— En frikjennelse synes for meg som ikke bare det eneste rettferdige, men også pragmatisk og rasjonelt på alle måter, sier Jurgens, som leder en tankesmie som ble etablert av Medvedev i 2008.

Jurgens har flere ganger uttrykt skepsis til den store innflytelsen statsminister Vladimir Putin fortsatt har i russisk politikk.

SERGEI KARPUKHIN