Demonstrantene fra Greenpeace og andremiljøorganisasjoner skapte tilløp til kaos inne på konferansesenteret derministrene er inne i de avgjørende timene av klimamøtet.

Store vaktstyrker hindret aktivistene i å komme seghelt frem til plenumssalen.

Med slagord som ”Don’t kill Africa” og ”Climatejustice now”, og protestrop mot Obama og andre verdensledere, sørgetdemonstrantene for å skape en smule drama på et klimatoppmøte som ellers hargått stille og for seg.

Tidligere på dagen hadde Kirkens Nødhjelp ogpartnerorganisasjoner en noe mer lavmælt markering der de – iførtredningsvester — sendte ut et ”nødrop” for å redde Kyotoprotokollen.

Åtte timer før tidsfristen for forhandlingeneutløper, er det fortsatt uklart om Kyotoprotokollen blir videreført etter atden utløper i 2012.

Trass i dårlige utsikter for en ny ambisiøsklimaavtale de neste årene, finner norske miljøvernere som deltar påDurban-møtet, ting å glede seg over.

Roser Kina

— Kina har imotsetning til USA allerede vedtatt enpolitikk som gjør at de vil overoppfylle klimamålene de har satt seg fram til2020. Det viser både vilje til å gjennomføre de målene de setter seg og detviser potensial for å kutte mer. Satsingen på fornybar energi er formidabel iKina og vil skyte større fart framover. Kina ser sannsynligvis at de kan taledelsen i et globalt kappløp for å løse klimatrusselen, sier leder LarsHaltbrekken i Norges Naturvernforbund.

Han mener Kinahar fått et utfortjent dårlig rykte i det internasjonale klimaarbeidet.-Kinas ambisjonerlegger forhåpentligvis et stort nok press på USA og andre storforurensere,sier Haltbrekken.

Sol og vind i Sør-Afrika

Arild Skedsmo,klima- og energileder i WWF-Norge, trekker frem innsatsen til vertsnasjonenSør-Afrika.

— Sør-Afrikahar akkurat lansert et ambisiøst fornybarinitiativ og gitt klarsignal til åbygge et tredvetalls sol- og vind kraftverk. At det er utviklingsland somfaktisk klarer å tenke miljø, energi og arbeidsplasser i sammenheng er enormtinspirerende for oss som prøver å få den norske regjeringen til å tenkehelhetlig om klima- og energipolitikk, sier Skedsmo.

Hantrekker også frem de nye signalene som kommer fra Kina.

— Kinahar varslet at de kan være villige til å forplikte seg i en internasjonalklimaavtale. Hvis vi ser dette i sammenheng med landets ambisiøse satsning påfornybar energi, aner vi konturene av en global gigant som på relativt kort tidkan snu opp ned på fossilindustriens dominans i verdens energisektor, sierSkedsmo.

-Står oppreist

Natur og Ungdom-leder Ola Skaalvik Elvevoldmener det mest positive utviklingstrekket er U-landenes innsats.

— Det har vært en merkbar trend desiste årene, særlig her i Durban, at u-landene, særlig de afrikanske, har ståttsammen og opp for klimaet. I en tid da mange industriland gjør et aktivt arbeidfor å demontere det internasjonale klimaregimet, og prinsippene om envitenskapelig og rettferdig tilnærming til klimadugnaden, så står afrikanskeland oppreist for en forlenging av Kyoto og for økte ambisjoner fra rike land,sier Natur og Ungdom-lederen.

Engasjerte ungdommer

Kirkens Nødhjelp fremhevermobiliseringen og bevegelsen som finner sted blant mange ungdommer i Afrika.

— I ukene før klimatoppmøtet i Durban arrangerteKirkens Nødhjelp sammen med 160 ungdommer fra 15 forskjellige landklimakaravane fra Nairobi i Kenya til Durban i Sør-Afrika. Underveis harkaravanen holdt konserter og andre arrangementer for å opplyse folk om klimaendringerog samle stemmene til de som vanligvis er stemmeløse i kampen. Over 70.000underskrifter for en rettferdig klimaavtale ble samlet inn underveis, sier GuriStoraas, klimarådgiver for Kirkens Nødhjelp i Kenya og en av pådriverne bakkaravanen.

Demonstranterfra mange land rykket inn i konferansesenteret der de krevde øyeblikkelighandling av klimaforhandlerne.