Etter noen timer var halvparten av de lekne og intelligente pattedyrene døde, mens de overlevende ble hjulpet ut i vannet av lokalbefolkningen og badegjester som kom til, opplyser det lokale politiet.

(NTB) Fakta/delfiner * Delfinen (Delphinus delphis) er en tannhvalart i familien delfiner. Voksne dyr kan bli opptil 2,5 m lange og ha en vekt på 75 kilo.* Delfinen er mørk grå eller svart på ryggen, hvitaktig på buken og har mer eller mindre tydelige lysegrå og gule striper langs sidene. 40-55 tenner i hver kjevehalvdel. * Delfinen er utbredt i tropiske og tempererte hav, men også kan observeres regelmessig også på våre breddegrader.* Den opptrer nesten alltid i flokk, og flokker på mer enn 1000 dyr er ikke sjelden. Føden består av blekksprut og fisk.

  • Paringstiden er på høsten, og etter 10-11 måneder fødes én unge (80-100 cm lang). Hunnene kalver som regel hvert annet eller tredje år. I enkelte områder forekommer også en paringstid om våren. Delfinen kan leve i over 20 år.
  • Det drives og har blitt drevet fangst etter delfin i mange deler av verden. I Svartehavet ble det på begynnelsen av 1900-tallet tatt opptil 200 000 dyr hvert år, noe som medførte et kraftig fall i bestanden. En del delfiner tas også som bifangst ved fiske etter tunfisk, men reguleringer av dette fisket har redusert omfanget av fangsten de senere tiår.(Kilde: Store norske leksikon) Relevante lenker: Fiskeridepartementets faktasider (God oversikt, bilder av alle norske hvalarter) The Dolphin Ring (For spesielt interesserte.)(BTs nettutgave påtar seg ikke ansvar for innholdet på eksterne sider.)
Dyretragedie på øya Tanegashima i Japan i helgen. Halvparten av 171 delfiner som havnet på tørt land omkom, mens resten ble hjulpet ut i det våte element. FOTO: SCANPIX
DØR PÅ STRANDEN: Utmattede delfiner strandet på øyen Tanegashima sør i Japan. (Foto: AP Photo/Minami Nihon Shimbun via Kyodo)