Ostrom har ifølge Svenska Vetenskapsakademien gjort seg fortjent til utmerkelsen med sine undersøkelser rundt økonomistyring. Hun har vist hvordan grupper kan lykkes med å styre felles eiendom, het det i begrunnelsen for pristildelingen mandag.

Williamson får prisen for sin utvikling av en teori der forretningsselskaper tjener som modeller for konfliktløsning. Økonomiprisen til Alfred Nobels minne, som den offisielt heter, er i år på ti millioner svenske kroner som deles mellom de to vinnerne.