Ingen vet om det får like stor betydning som internett, men potensialet er til stede. Mens internett er fri utveksling av informasjon, er Grid fri utveksling av datakraft, lagring og datatjenester.

Kort historikk

Internett, en uendelig flom av mer eller mindre nyttig informasjon, har i løpet av 10-15 år endret verden på måter ingen kunne se for seg.

Det var fysikere ved partikkellaboratoriet CERN som startet det hele. Ikke for å lage internett, men for å utveksle informasjon og data med hverandre på en lettvint måte. De bandt datamaskinene sine sammen i et nettverk, og ble uten å vite det begynnelsen på www-verdenen.

Store datamengder

Nå har de samme forskerne et nytt behov. I løpet av året setter de i gang verdens største partikkelkrasjer LHC (Large Hadron Collider). De har jobbet i 15 år med å bygge den, og målet er intet mindre enn å finne universets minste byggesteiner.

Når den 27 kilometer lange LHC-maskinen kommer i drift, vil den hvert eneste sekund produsere millioner av ørsmå partikkelkollisjoner, som skal registreres. Ved en av de fire detektorene (CMS) alene blir det hvert sekund tatt 40 millioner bilder! Hvert sekund produserer CMS 1 terabyte med data. Det tilsvarer i volum navn og adresse på hvert eneste nålevende menneske.

Trenger datakraft

— Med til sammen fire detektorer i drift får vi mer data enn vi er i stand til å bearbeide. Selv etter en beinhard silingsprosess (fjerning av rådata) sitter vi igjen med mer enn vi har datakraft til, sier en av prosjektlederne ved Grid, professor Farid Ould-Saada fra Universitetet i Oslo, til NTB.

CERN bygger derfor opp sin datakraft med sjumilssteg. Teknisk leder Sverre Jarp regner med at det om kort tid vil være 100.000 PC-er (ja, de bruker PC-er) som skal bearbeide dataene fra LHC. Selv det blir alt for, altfor lite.

Bygger nettverk

Derfor har CERN opprettet Grid, en sammenslutning av datakraft på forskningsinstitusjoner over hele verden. Grid utnytter ledig kapasitet der den finnes, og på den måten får CERN datakraften som behøves. Til nå er 200 institusjoner i 39 land med i nettverket. Norge er sterkt representert.

Etter hvert kan kapasiteten utvides ytterligere, ved at for eksempel din maskin blir med og tar i et tak, når du ikke bruker den. Det er ingen gitt å vite hva den enorme datakapasiteten som blir skapt kan brukes til, ved siden av å regne på partikkelkollisjoner.

Gridforskerne ser for seg at den også kan brukes til raskere utvikling av medisiner og medisinske diagnoser, konstruere fusjonsreaktorer eller forutsi klimaendringer. Det kan også hende at mulighetene Grid gir, kommer til å skape et behov vi i dag ikke forutser. Omtrent som da internett ble født.