Ettersom jeg ikke kan stå som leder ved neste valg, tror jeg det er bedre for meg å trå til side, sa Michael Howard til partimedlemmer fredag.

— Jeg har sagt at hvis folk ikke leverer, bør de gå. For meg betydde å levere å vinne valget. Det gjorde jeg ikke. Men han går ikke av umiddelbart.

— Jeg fortsetter som partileder til partiet har hatt muligheten til å vurdere om det mener at reglene for partiledelsen bør endres.