SØREN HOLM-HANSEN

Den konstante støyen fra biler som snegler seg forsiktig frem i Warszawas flerfelts rush-helvete, overdøver nesten alle byggeplassene som vi passerer i 8 km/t.

— Her er virkelig ting på gang! Det blir bygget så mye at det oppstår mangel på byggematerialer, forteller Søren Juul Jørgensen. Han er sjef for den danske ambassadens handelsavdeling i Warszawa, og fullt beskjeftiget med å hjelpe danske virksomheter inn på dette voksende markedet.

Han kan bekrefte at det er stor aktivitet i Polen, og opp mot 500 danske virksomheter har etablert seg her. Det er rikelig med arbeidskraft, og den er billig.

Hjerneflukt

Det polske arbeidsmarked lider under massive strukturelle problemer, og EU-medlemskapet har gjort det enda lettere å søke lykken i vest. De positivt innstilte, med den nasjonalkonservative presidenten Lech Kaczynski i spissen, snakker om kompetanseløft og valutatilførsel. Skeptikerne, blant annet Verdensbanken, antyder at hjerneflukten truer utviklingen.

Selv om veksten er stor i landet, er det fremdeles en dyp kløft mellom by og land. Kjøreturen sørfra går gjennom energiområdet Wroclaw, som ligner én stor byggeplass, mot beskjedne, misligholdte og livsfarlige veier. Falleferdige landsbyer og landbruk står i en skjærende kontrast til hovedstadens betongkolosser og funklende skyskrapere.

Scenariet avspeiler Polens aktuelle og altoverskyggende problem: Et arbeidsmarked i krise. Økonomien er i vekst, privatforbruket eksploderer, og tildelingen av vertskapet for EM i fotball i 2012 bidrar ytterligere til euforien.

Annonserer i irske aviser

Sterkt tiltrengte renoveringsprosjekter på bygninger og veinett kjemper om arbeidskraften med nye byggeprosjekter i hovedstaden og en rekke andre polske byer.

Mangelen på arbeidskraft vokser. Altfor mange har en høy, men feil utdannelse. Og de som har tatt utdannelse det ikke er bruk for i Polen, søker jobber i utlandet fremfor omskolering.

I Polen, og spesielt i Wroclaw, er det etter hvert oppstått en flaskehals. Byen har problemer med å skaffe lokal arbeidskraft og er begynt å annonsere i irske aviser med oppfordringer til polakker om å vende hjem. Andre steder vender man blikket østover og søker etter arbeidskraft i blant annet Ukraina, Hviterussland og Bulgaria.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende