Wien: Onsdag utgis selvbiografien som forteller historien om hvordan kidnappingsofferet Natascha Kampusch overlevde åtte år i fangenskap i en kjeller i Østerrike.

Selvbiografien den nå 22 år gamle Natascha Kampusch har skrevet med hjelp fra to såkalte skyggeforfattere har fått den enkle, men beskrivende tittelen «3960 dager».

Som tiåring ble Kampusch kidnappet av nå avdøde Wolfgang Priklopil, som klarte å gjemme jenten i kjelleren under huset han bodde i utenfor Wien i åtte år.

I fangenskap ble Kampusch utsatt for en rekke fysiske og psykiske overgrep. Selvbiografien hennes inneholder ingen beskrivelser av seksuelle overgrep, og Kampusch har i intervjuer forklart at hun ønsker å beholde noen deler av historien for seg selv.

Kampusch overrasket mange med å fremstå som svært reflektert og analytisk i et intervju kort tid etter at hun klarte å rømme fra kidnapperen en augustdag i 2006.

I selvbiografien beskriver Kampusch selv hvordan hun til tross for sin unge alder klarte å beholde troen på å overleve, og hvilke strategier hun benyttet for å unngå at kidnapperen benyttet mer vold.

Wolfgang Priklopil tok sitt eget liv få timer etter at Kampusch rømte. Østerriksk politi har i en offentlig gransking av etterforskningen av kidnappingssaken fått krass kritikk for å ha begått en rekke feil. Blant annet hadde etterforskerne konkrete spor som kunne ført til avsløringen av Priklopil, men disse ble ikke fulgt opp.