— Vi har vært skeptiske hele veien, sier direktør Georg Apenes i Datatilsynet. Det gjelder både prinsippet om å gi ut så detaljerte og personlige opplysninger, og spørsmålet om hva informasjonen skal brukes til.

— Hvem skal for eksempel definere hva som er organisert kriminalitet? Det har ingen vært i stand til hittil, sier Apenes.

Han har vært med som observatør i en arbeidsgruppe for de nasjonale datatilsynene i EU. Her har det vært bred skepsis og motstand både mot avtalen med USA og mot EU-kommisjonens forslag som nå legges frem.