Shannon var professor ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) og arbeidet lenge ved Bell Labs. På slutten av 30-tallet kombinerte han elektriske reléer med boolsk algebra. Dette betød et sprang i utviklingen av logisk representasjon i fysiske systemer. Hans verk "A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits" ble utgitt i 1938.

Under Den andre verdenskrig arbeidet Shannon med symbolsk representasjon av informasjon. Han bidro blant annet til utviklingen av kryptografi, melder nyhetsbyrået Reuters.

I 1948 utgav han "A Mathematical Theory of Communication", som viste hvordan informasjon kan representeres som binære tall, eller "bit", som han kalte dem.(Origo)