Kredittvurderingsbyrået Standard & Poor’s har nedjustert sin oppfatning av USAs evne til å håndtere landets store budsjettunderskudd.

Utsiktene til at USA skal kunne håndtere sin enorme gjeld, ble mandag nedgradert fra stabil til negativ. Dette førte til et umiddelbart fall i aksjekursene på Wall Street.

Standard & Poor’s mener at den amerikanske regjeringen feiltolker sin egen evne til å løse landets gjeldsproblemer. Dette ble imidlertid raskt tilbakevist av det amerikanske finansdepartementet.

– Vi mener at Standard & Poor’s negative prognose undervurderer de amerikanske ledernes evne til å samle seg for å gjøre noe med de store økonomiske utfordringene som nasjonen står overfor, het det i en erklæring fra departementet.

Det amerikanske budsjettunderskuddet er på litt over 1.000 milliarder dollar i inneværende år og ser ut til å komme til å vokse seg enda større.

USAs gjeldsproblemer er minst like store som de Irland, Portugal og Hellas kjemper med, men USA har i kraft av sin størrelse og sin finanssektor langt større spillerom.