EU-landenes helsevesener oppdager ofte utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer på lokalplanet altfor sent. Dermed øker faren for at utbruddene skal utvikle seg til epidemier, og spre seg over nasjonale så vel som regionale grenser.

Terrorister kan dermed få lett spill, hvis de bevisst forsøker å spre virus eller bakterier over landegrensene. Dagens kontrollapparat vil ikke være i stand til å oppdage og avsløre dem i tide, skriver det høyt respekterte britiske legetidsskriftet British Medical Journal.

Mangler tillit

Blant årsakene til problemet er en utstrakt mangel på tillit mellom helsevesen og myndigheter i de enkelte EU-land, skriver Laura MacLehose fra Londons medisinske skole for hygiene og tropemedisin. MacLehose leder en forskergruppe som har gransket EUs beredskap mot smittsomme sykdommer og såkalt bioterrorisme.

EU har riktignok et eget nettverk for overvåking av sykdommer og epidemier. Helsemyndighetene i hvert av EUs 15 medlemsland har plikt til øyeblikkelig å informere sine kolleger i de andre landene, når og hvis det bryter ut en epidemi som ser ut til å kunne spre seg over landegrensene.

Men helsemyndighetene i de enkelte land er lite villige til å åpne sine databaser for utenlandske kolleger, og det hersker pinlig mangel på kvalifiserte fagfolk som kan etterforske smittespredning over grensene. Denne mangelen er så alvorlig, at EU tidvis har vært nødt til å be om hjelp fra USAs senter for kontroll med sykdommer CDC, påpeker MacLehose.

Fem utbrudd

Artikkelen i British Medical Journal bygger på erfaringer fra kampen mot fem alvorlige, smittsomme sykdommer: influensa, hjernehinnebetennelse, salmonella. legionærsyke og matforgiftning spredt fra menneske til menneske. Disse erfaringene lover ikke godt for beredskapen mot terrorisme og biologisk krigføring, som spredning av et «satanvirus». Da en ny og dødelig influensavariant, H5N1, ble oppdaget i Hongkong i 1997, hadde færre en halvparten av EU-landene beredskapsplaner for å møte en epidemisk spredning av denne influensaen. På sentralt hold i EU fantes det ingen felles handlingsplan.

Vest-Europas menneskelige befolkning har med andre ord grunn til bekymring, men hunder, katter og høns kan i alle fall føle seg noenlunde trygge, tilføyer Laura MacLehose og hennes kolleger syrlig. For EUs veterinærer har de beredskapsplaner legene mangler.

(NTB)

TERRORMIKROBER?Spesialetterforskere fra USAs føderale politi FBI i arbeid i Boca Raton i delstaten Florida, der én person er død og to andre syke etter at de ble smittet av miltbrann-bakterier.
FOTO: AP/SCANPIX