Regjeringen ble tatt i ed torsdag.

– Samlingsregjeringen som ble dannet representerer ikke i det hele tatt det marginaliserte sudanske folk, sier Sudans frigjøringsbevegelse (SLM).

– Dette er ingen sann nasjonal samlingsregjering som uttrykker viljen til Sudans befolkning.

Opprørsgruppen Sudans frigjøringshær (SLA) sier krig er uunngåelig for å oppnå en rettferdig regjering.

– Den eneste muligheten for en demokratisk overgang er gjennom væpnet kamp, heter det i en uttalelse fra SLA.

I alt 30 ministere og 34 statssekretærer er med i regjeringen. Ikke siden Sudan løsrev seg fra britisk kolonistyre i 1956, har så mange ministere deltatt i en regjering. Den er dannet etter retningslinjer som ble gitt i fredsavtalen fra januar i år.

Opposisjonelle mener at den nordlige og muslimske delen av landet fortsatt har for stor innflytelse. De klager blant annet over at frigjøringsbevegelsen i sør, SPLM, ikke har fått kontroll over energidepartementet. Oljen er en av Sudans viktigste ressurser, og mye av den befinner seg sør i landet.