Hele 33 prosent av de spurte i en fersk dansk undersøkelse sier de surfer privat i en halvtime eller mer hver dag. Undersøkelsen i IT-avisen ComOn ble gjengitt på København-avisen Politikens nettsider onsdag.

Dansk Arbejdsgiverforening er ikke særlig begeistret over tallene. – Det er jo ikke slikt de ansatte skal bruke arbeidstiden til, sier arbeidsgiverforeningens juridiske konsulent Lise Bardenfleth til ComOn.

Hun mener det beste arbeidsgiverne kan gjøre for å bekjempe unødig surfing, er å sette opp et konkret regelverk. I dag har de færreste danske bedrifter noen klart definert linje på området, og langt mindre skriftlige bestemmelser.

Ifølge ComOn oppga 52,1 prosent av danske arbeidstakere i 2004 at de surfet privat på nettet i mer enn et kvarter av hver arbeidsdag, et tall som i dag har økt til 58,4 prosent. Det framgår ikke av undersøkelsen hvor mye slik surfing koster arbeidsgiverne.