En fersk meningsmåling viser at rundt 65 prosent av danskene ønsker et felles forsvarssamarbeide velkommen og over halvparten av befolkningen sier ja til euroen og deltakelse i EUs felles justis— og innvandringspolitikk.

36 prosent av de spurte sier fortsatt nei til euroen, en firedel er imot forsvarssamarbeidet og en tredel er motstandere av dansk deltakelse i justis- og innvandringspolitikken.

De danske forbeholdene ble til etter at danskene i 1992 stemte nei til Maastricht-traktaten. De tar høyde for danskenes motstand mot felles valuta, forsvarssamarbeide, justis- og innvandringspolitikk samt unionsborgerskap.