Opprustningen i nordområdene kommer som følge av forsvarsforliket i det danske Folketinget. Kun ett parti, Enhetslisten, har vært imot militær opptrapping i det høye nord, skriver avisen Berlingske Tidende.

Det er en fremtid med stigende skipstrafikk, økt råvareutvinning og dermed flere potensielle konflikter i Arktis som gjør at danskene oppretter en arktisk innsatsstyrke og en arktisk kommando.

– Innsatsstyrken skal medvirke til en generelt større dansk kompetanse på området og vil kunne settes inn på Grønland eller i internasjonale operasjoner i arktisk miljø, heter det i forsvarsforliket.

Den tidligere sjefen for Grønlands Kommando, Axel Fiedler, mener Danmark nå driver en unødvendig militarisering i nord.

– Hvorfor begynner man å snakke om jagerfly på Grønland? Det finnes ingen trussel mot Grønland, og det er ingen som bestrider Grønlands suverenitet, sier han til Berlingske Tidende.

Også Canada og Russland trapper opp sin militære tilstedeværelse i nord, ifølge avisen.