— Et drastisk, men helt nødvendig tiltak for å hindre kollaps i torskebestanden, sier EU-kommisjonen og Norge.

Forbudet gjelder i norsk, dansk, nederlandsk og tysk sektor fra 14. februar til 30. april. Det omfatter torsk og annen konsumfisk, men ikke industrifisken tobis og pelagiske fiskearter som sild og makrell.

Tiltaket er en oppfølging av kvoteavtalen mellom Norge og EU for torsk fra før jul, der partene i tillegg til 40 prosent kutt i totalkvoten også ble enige om å igangsette arbeidet med en særskilt gjenoppbyggingsplan. En omfattende plan skal være på plass 1. januar 2002.

Formannen for Danmarks fiskeriforening Bernt Rulle sier til nyhetsbyrået Ritzau at "dette er den dummeste fiskeripolitiske beslutning EU har tatt så lenge jeg har vært med. Og det sier ikke så lite".NTB