Utenlandsgjelden har siden slutten av 1980-tallet vært på vei ned, men de siste tre årene har gjelden sunket svært raskt.

Sjefanalytiker i Danske Bank, Steen Bocian, mener årsaken til at danskene nå er kvitt gjelden er en fornuftig økonomisk politikk gjennom de siste 20 årene. Fokuset på en gunstig utvikling i betalingsbalansen av hensyn til fastkurspolitikken er en viktig del av dette, mener han.