I en undersøkelse utført av Catinét for det danske nyhetsbyrået Ritzau svarer 15,5 at de ikke kommer til å stemme i valget på nytt EU-parlament søndag i neste uke.

45 oppgir at de vil delta i valget, men ikke vet hvem de kommer til å stemme på.

— Folk er i villrede fordi EU-parlamentet faller utenfor medienes søkelys i femårsperiodene mellom valgene. 14 dager før valget begynner mediene å rapportere igjen, og da blir velgerne usikre på hva parlamentet egentlig driver med, sier professor i europeisk integrasjon Marlene Wind ved Universitetet i København.

Professor i politisk sosiologi ved Universitetet i Ålborg, Jørgen Goul Andersen, påpeker at befolkningens usikkerhet overfor EU-parlamentet ikke har blitt mindre med årene.

— Det er et generelt europeisk fenomen. Man regnet med at interessen ville øke da parlamentet gradvis ble viktigere, men det har vist seg ikke å stemme, sier Goul Andersen.

Av dem som har bestemt seg for hvilket parti de skal stemme på får Socialdemokraterne 32 prosent oppslutning. Venstre får 18 prosent, mens både Det konservative folkeparti og Socialistisk Folkeparti ligger på om lag 9 prosent.