Rapporten, som ble offentliggjort onsdag, konkluderer med at Preben Pedersen ble drept fordi han ble tatt for å være en væpnet iraker.

To ubevæpnede fiskere ble også drept og en tredje hardt skadd da soldatene skjøt mot kjøretøyet de satt i 16. august.

Situasjonen som soldatene befant seg i, beskrives som kaotisk, og det går fram at soldatene hadde vært innblandet i 13 voldsepisoder i ukene forut for hendelsen.