Om lag 1.160 tyske og danske soldater ble sendt av gårde fra den nordtyske havna etter en høytidelig seremoni hvor blant andre Tysklands forsvarsminister Franz Josef Jung deltok.

Skipene skal etter planen nå fram til kysten utenfor Libanon om ti dager, der de skal patruljere sammen med norske, svenske og hollandske fartøyer. Den samlede flåtestyrke vil være under tysk kommando og skal ledes kontreadmiral Andreas Krause. (