Den danske riksadvokaten har besluttet å reise tiltale mot Berlingske Tidendes to journalister Michael Bjerre og Jesper Larsen, etter at de i 2004 i flere artikler beskrev etterretningstjenestens trusselvurderinger, blant annet om Iraks angivelige masseødeleggelsesvåpen. Disse rapportene lå til grunn for den danske regjeringens beslutning om å delta i felttoget mot Irak i mars 2003.

Offiser Frank Gervil ved Forsvarets etterretningstjeneste, som ga de to journalistene tilgang til de fortrolige rapportene, er dømt til fire måneders ubetinget fengsel. I og med at Gervil er dømt, er det også grunnlag for å reise sak mot de to journalistene, sier statsadvokat Karsten Hjorth til Berlingske Tidende.

— De har viderebrakt de opplysninger de fikk av Frank Gervil. Siden Gervil er straffet for å ha gitt opplysninger fra Forsvarets etterretningstjeneste videre, så er det også straffbart å publisere opplysningene, sier Hjorth.

Niels Lunde, sjefredaktør i Berlingske Tidende, fastholder at avisen handlet riktig ved å publisere opplysningene. Han regner med at journalistene blir frikjent.