Årsaken er at DSB ikke har nok intercity-togsett av typen IC3 til denne trafikken, og de 83 nye settene av typen IC4 som er i bestilling, er forsinket fra leverandøren. Bestillingen til en verdi av over 5 milliarder danske kroner er plassert hos italienske Ansaldobreda.

DSBs omdømme ligger på et lavmål, og selskapet sliter tungt med å gjenvinne danskenes tillit. Ifølge nettstedet business.dk vil statsbaneselskapet forsøke å gjenvinne markedsandeler ved å innføre lavpristilbud slik man kjenner det fra flytrafikken, for på den måten å utnytte det DSB-direktør Søren Eriksen kaller ledig kapasitet.

Men da må man ha tog å kjøre med, og nå skal det altså settes inn tyske tog på strekningene Århus-Hamburg og København-Hamburg via Rødby.

– Jeg vil gjerne vite om DSB har undersøkt muligheten for å leie mindre forurensende tog, sier folketingsmann Per Clausen ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Transportminister Flemming Hansen svarer at de tyske togene forurenser mindre enn det gamle danske materiellet de skal erstatte. DSB har på sin side ikke undersøkt om disse togene oppfyller miljøkravene til tog som skal bruke tunnelen under Storebælt.