Imamen Abu Ahmed Laban fra Det islamiske Trossamfund har sammen med 26 andre muslimske grupper og organisasjoner valgt å boikotte møtet.

Den egyptiske predikanten skal diskutere kulturell og religiøs dialog med et panel av danske islamkjennere og framtredende, utenlandske muslimer.

Abu Laban sier til nyhetsbyrået Ritzau at han ignorerer predikant Khaleds besøk fordi han og de andre muslimske organisasjonene ikke er blitt kontaktet på forhånd, verken av arrangørene Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) eller av Khaled selv.

Ikke andre klasse

– Vi er ikke invitert, og vi vil ikke være annenklasses deltakere, sier Laban.

Han mener Khaled burde satt seg inn i stormen om Muhammed-tegningene og diskusjonen i Danmark, og framfor alt kontaktet imamene.

– Han er jo ikke her for å gå i Tivoli. Han kommer for å diskutere Muhammed-tegningene, og vi var de første som reiste saken, både her i Danmark og i utlandet, sier Laban.

Abu Laban og andre imamer tok initiativ til å sende flere delegasjoner til Midtøsten for å få myndigheter og befolkning til å reagere mot Danmark.

Khaled bor i London og nyter stor støtte fra muslimer i store deler av verden. Han har kritisert publiseringen av Muhammed-tegningene i Jyllands-Posten, men har også fordømt voldsbruken i demonstrasjoner i mange muslimske land. Ifølge DIIS har han tatt til orde for en konstruktiv dialog mellom den muslimske verden og Danmark.

Demokratiske muslimer Den nystiftede danske organisasjonen Demokratiske Muslimer vil derimot gjerne delta i dialogen. Nestleder Fathi El-Abed beskriver Khaled som en person som er for dialog og forsoning, og som man bør snakke med.

– Vi må ikke fortsette å se oss tilbake og snakke om hvem som var del i dette. Vi må videre, og det er det samme for meg hvem Khaled snakker med, sier El-Abed.

Danske muslimer Abu Ahmed Laban mener det er danske muslimer som må være med og løse den nåværende krisen, ikke utenlandske muslimer som bare kommer til Danmark noen få dager og deretter reiser igjen.

– Med all respekt for Abu Laban: Det skulle man ha tenkt på før man reiste til Egypt, Libanon og andre arabiske land, sier Fathi El-Abed.

– Han sier at ingen utenfra skal blande seg inn. Men han var selv villig til å blande inn andre i den debatten som foregikk her hjemme.

Ole Wøhlers Olsen, seniorrådgiver i DIIS og Danmarks tidligere ambassadør til Syria, sier at det er plasshensyn som var avgjørende for at mange organisasjoner ikke ble invitert til fredagens møte. Med 19 forskjellige islamske trossamfunn i Danmark valgte man derfor ikke å invitere noen, framfor noen få utvalgte.

– Det er mange som føler seg tilsidesatt. Vi har sagt nei til mange forskere og andre som har henvendt seg. Vi har rett og slett måttet vedta begrensninger av plasshensyn, sier Wøhlers Olsen til Ritzau.