Dyrene skal sikres sunn og komfortabel transport, enten det er til slakteren eller til hyggeligere steder, lover Danmarks familie— og forbrukerminister Lars Barfoed. Han viser til opprettelsen av et eget utrykningstilsyn, Dyrevelfærdsrejseholdet, som skal ta seg av saken.

– Det er ikke til å unngå at dyr blir syke eller kommer til skade. Men når det skjer, et det viktig at dyrene omgående blir tatt hånd om på en måte som sikrer dem best mulig beskyttelse i henhold til dyrevernloven, skriver Barfoed i en større avisartikkel.

Han påpeker at det flere ganger har vært rullet opp saker der blant annet griser er blitt transportert, selv om de langt fra var friske nok til å tåle det. Politi og påtalemyndighet skal heretter gå mer aggressivt til verks mot slike transporter, lover Barfoed.

Han påpeker samtidig at en bedring av transportforholdene og av dyrehelsen generelt ikke kan skje uten aktiv medvirkning fra danske bønder. Landbruksorganisasjonene må derfor trekkes med i et samarbeid om bedring av forholdene.

BOGDAN CRISTEL