Talsmannen for Venstre og Blegdamsveiens fengsler har klaget til både Folketingets ombudsmann og rettsutvalget over at de ansatte angivelig spiser av de innsattes mat — både frokost, middag og kveldsmat, ifølge fangene.

I et svarbrev viser fengselsinspektør Peter Vesterheden imidlertid til at det er vanskelig å etterprøve påstanden, men at det på ingen måte skal finne sted.

— Jeg vil helt klart påpeke at ansatte ikke kan spise av maten til de innsatte, uansett om det er kjøtt, poteter, frukt, dessert eller annet, og at det kan være ansett som tjenesteforseelse å gjøre det, skriver Vesterheden.