DA-direktør Henrik Bach Mortensen fastholder riktig nok at karensdagen er et effektivt middel til å begrense kortvarig sykefravær. Antall slike fraværsdager er gått opp med 15 prosent siden midten av 1980-tallet, påpeker han.

Men samtidig understreket han at arbeidsgiverne ikke har drevet noe annet og mer enn ren høyttenkning i denne saken. Arbeidsgiverforeningen akter ikke å fremme noe konkret forslag om å gjeninnføre karensdagen, forsikret DA-direktøren.

Ett døgn tidligere hadde Henrik Bach Mortensen selv pekt på karensdagen som "et opplagt middel" til å få ned sykefraværet. Gjeninnføring av denne dagen ville kunne spare næringslivet for 26 milliarder kroner i året, sa han onsdag.

Både dansk LO og regjeringen i København slo straks fast at det ikke kommer på tale å gjeninnføre en karensdag, der arbeidstakerne trekkes i lønn for sykefravær. Heller ikke Dansk Industri, DAs største medlemsorganisasjon, ville støtte utspillet.

(NTB)