Samtidig får norske fartøyer igjen lov til å losse fisken i danske havner. Avtalen mellom EU og Norge ble inngått sent fredag kveld, og den vil spesielt komme danske fiskere og fiskeindustrien på Nord-Jylland til gode.

For den danske fiskeflåten alene kan tillatelsen til å fiske atlantoskandisk sild i norske farvann bety 40-50 millioner danske kroner i økte inntekter, ifølge det danske landbruksdepartementet. Også for fiskeindustrien i Danmark vil avtalen kunne gi en betydelig økonomisk gevinst, opplyser kontorsjef Ole Poulsen i departementet. (©NTB)