Pressemeldingen var slik utformet at den til forveksling lignet en formell kunngjøring fra Statsministerens kontor. Poul Nyrup Rasmussen og hans folk ble nedringt av journalister, og hadde sin fulle hyre med å overbevise mediene om at det ikke ville bli noe statsministerskifte.

Etterforskerne tar utgangspunkt i at pressemeldingen ble spredt over e-post og andre datakanaler til diverse danske medier. Ved å følge disse elektroniske sporene "baklengs", håper politiet å finne avsenderne.

Nyrup selv lovet bedre helsevesen, bedre folkehelse, bedre arbeidsmiljø og bedre mat, da han første nyttårsdag holdt sin tale til det danske folk. Men noen ny og bedre statsminister ville han ikke love.NTB