– Det kan ikke være riktig at irakiske asylsøkere skal få oppholdstillatelse i Danmark når store deler av Irak er helt fredelig. Irakerne må naturligvis sendes tilbake til disse fredelige områdene og vente der til forholdene i andre deler av Irak muliggjør tilbakevending, sier Dansk Folkepartis leder Pia Kjærsgaard.

Dansk Folkeparti (DF) foreslår at avviste asylsøkere fra sørlige og sentrale deler av Irak skal plasseres i en eller flere flyktningleire i nord.

Partiet kommer med forslaget i kjølvannet av FNs høykommissær for flyktningers anbefaling til europeiske land om å gi irakere fra disse områdene oppholdstillatelse på grunn av svært dårlig sikkerhet.

Flygtningenævnet i Danmark sier anbefalingen fra FN vil bli tatt hensyn til i fremtidige saker, men at det ikke er grunnlag for å gjenoppta asylsøknader som allerede er avvist. Enkeltsøknader kan likevel bli vurdert på nytt, dersom det er grunnlag for det, sier lederen for Flygtningenævnet Bent Ove Jespersen.

– Minst like ille

Kjærsgaard i Dansk Folkeparti mener det er mange områder i verden hvor det er minst like ille som i Sør— og Sentral-Irak.

– Det gjør jo ikke at vi aksepterer at borgere fra disse områdene skal få oppholdstillatelse i Danmark, påpeker hun.

– Men selv FN og partiet De Konservative er enige i at det er greit å sende irakere tilbake til de nordlige områdene av Irak. Så da må vi inntil videre kunne returnere irakere til disse områdene ved at vi for eksempel oppretter en eller flere flyktningleire i det kurdiskdominerte Nord-Irak, fremholder Kjærsgaard.

Ifølge DF-lederen skal de eventuelle flyktningleirene bygges med danske midler og drives under dansk ledelse. Hun understreker videre at Dansk Folkeparti ikke under noen omstendigheter kommer til å godta at avviste asylsøkere likevel får opphold i Danmark.

Bedre forholdene

Opposisjonen i Danmark har bedt regjeringen sørge for at forholdene til de avviste irakiske asylsøkerne som ikke kan sendes hjem, forbedres.

Integrasjonsminister Rikke Hvilshøj fra Venstre gjorde det imidlertid fredag klar at hun ikke har planer om å finne andre løsninger for de avviste asylsøkerne enn de eksisterende asylmottakene.

DF er den danske regjeringens viktigste støtteparti og gir den flertall i avstemninger i Folketinget.