Hverdagen i barnehagene er preget av «dypt foreldet pedagogikk fra hippietida, som for det meste går ut på fri lek», tordner sosialministeren i et intervju med Politiken.

— Det er forferdelig at man fortsatt så mange steder lar barna selv sette grenser og selv definere hva de skal gjøre, sier hun til avisa.

Barn har behov for veiledning og læring, fastslår Kiær.

— Det er jo barns natur å være supernysgjerrige, og det må pedagogene arbeide mer systematisk med, sier hun.

Sosialministeren ønsker nå en utdanningsreform for å sikre økt spesialisering i barnehagepedagogikk. Samtidig tar hun til orde for landsdekkende læringsmål for barnehagene.

I dag utformer danske barnehager sine egne læreplaner.

— Barna skal få mulighet til å fordype seg i prosjekter, gjerne i et tema over et helt år, hvor de klipper og klistrer og hører fortellinger, sier Kiær.

Et mer organisert opplegg i barnehagene vil gi uttelling når barna begynner i skolen, mener hun.

Sosialministeren viser blant annet til en undersøkelse gjennomført av Ole Henrik Hansen ved Danmarks Pædagogiske Universitet i Århus.

Hansen har sett nærmere på åtte barnehager, og i sju av disse framsto arbeidet med barna ifølge ham som «uorganisert».