Kjøllers uttalelser vekker storm blant danske studenter, skrev København-avisen Berlingske Tidende onsdag. Studentrådet i København ber om at lektoren enten trekker tilbake uttalelsene sine eller trekker seg som sensor ved byens universitet.

— Man skal vise sin personlighet gjennom tøyet. Har man «en god røv», er det ingen grunn til å skjule den til eksamen, sier Kjøller, som tilføyer at studenter som mener noe annet, må ha meldt seg ut av virkeligheten.

— Det jeg mener, er at man skal ta med seg hele sin person inn til eksamen. Man kan ikke unngå å opptre i helfigur, og man blir ikke bedømt utelukkende på grunnlag av det som kommer ut av munnen, framholder han.

David Salomonsen i Studentrådet i København sier til Berlingske at Kjøllers utsagn er «nedlatende, uprofesjonelle og særdeles urovekkende». Arbeidsgiverforeningen Dansk Erhverv støtter derimot lektoren og sier at utseendet teller, ved ansettelser som til eksamen.