De kabinansatte har streiket siden torsdag. Dersom det ikke var blitt oppnådd enighet mandag, ville de ansatte ha tatt ut ytterligere 1.500 kabinansatte i SAS Airlines i streik.

Har fått følger Konflikten kunne også ha fått følger for norske flypassasjerer.

Striden mellom partene har først og fremst dreid seg om lønn og en ukes ekstra ferie. Kabinpersonalet mente de har fått et reallønnstap etter at reglene for beskatning av diett ble endret i Danmark, og ville ha kompensasjon for dette.

Søndag ble 83 avganger avlyst på grunn av streiken, men Anni Pickel som leder de kabinansattes fagforening CAU, sier at hun forventer at flytrafikken vil kunne tas opp igjen fra mandag kveld. NTB