Ifølge utenriksdepartementet er beskyttelsen av ambassaden i Damaskus redusert til et nivå som ikke akseptabelt. Den tyske ambassaden vil midlertidig ta seg av danske saker i Syria.

Forbindelsene mellom Danmark og Syria har vært på et lavmål siden den danske ambassaden ble stormet av demonstranter som var rasende over trykkingen av karikaturtegninger av Muhammed i Jyllands-Posten.