– Dette har vi valgt fordi det ikke skjer særlig mye i denne perioden, sier TV2s sportssjef Flemming Meier. Han understreker at alle avdelinger har fått sine innsparingsprogrammer.

De to ytterpartiene i dansk politikk, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, protesterer og mener at kanalen bryter sine forpliktelser overfor publikum.