SF, som er søsterparti med det norske SV, vil blant annet slå sammen landets to hemmelige tjenester og samle kampen mot terror og framtidige naturkatastrofer i et eget departement.

Partiet foreslår også at landets flyplasser og andre potensielle terrormål skal overvåkes av et nyskapt sikkerhetskorps, som bare har overvåkingsoppgaver. SF foreslår et slikt korps i stedet for økt videoovervåking.

Forslagene, som oppfattes sterkt avvikende fra partiets tidligere skepsis mot politi og forsvar, får likevel ikke støtte fra Danmarks borgerlige regjering.

– Jeg tror det er litt «overkill» med et nytt departement, sier Jens Rohde, politisk talsmann for regjeringspartiet Venstre, til Jyllands-Posten.

– Politiet og forsvaret får ikke økte fullmakter, men vi vil lage et nytt departement, sier Holger K. Nielsen, SFs forsvarspolitiske talsmann.

– Hvis det skjer et terrorangrep, vil vi få en mer effektiv koordinering og en mer effektivt etterretningstjeneste.